BE

Claims management in gewoon Nederlands

Voor iedereen die geïnteresseerd is in Van Ameyde, maar nog niet weet wat claims management is…

Schade… We krijgen er helaas allemaal wel eens mee te maken, of je nou per ongeluk bij een ander schade veroorzaakt, of dat je zelf schade lijdt. Gelukkig ben je voor het meeste wel verzekerd: je auto of scooter, je huis en inboedel, maar bijvoorbeeld ook voor wettelijke aansprakelijkheid. Dit zijn allemaal ‘schadeverzekeringen’. Je weet pas wat je aan je verzekering hebt, als je zelf schade lijdt. De schaderegelaar, of claims manager, moet de schade dan zo netjes en snel mogelijk regelen. Vanaf het moment dat je de schade meldt, begint er een complex proces, waarvan je als verzekerde niets merkt.

Wat is claims management?

Claims management is een verzamelterm voor alle activiteiten die Van Ameyde verricht voor de persoon of het bedrijf met schade, maar ook voor bijvoorbeeld de verzekeraar. Waar moet je dan aan denken?

  • Intake van de schademelding (telefonisch, online, per email of per post), waarmee het dossier wordt geopend.
  • Controle van de dekking: is de schade verzekerd en tot welk bedrag?
  • Opvragen van stukken, zoals een proces-verbaal bij een verkeersongeluk, medische rapporten bij ongevallen, rekeningen enz.
  • Als er een andere partij bij betrokken is: bepalen wie aansprakelijk is voor de schade.
  • Het bedrag van de schade bepalen en waar nodig een schade-expert inschakelen.
  • Organiseren van schadeherstel, of repatriëring als de schade in het buitenland is geleden.
  • Uitbetaling van de schade aan de verzekerde.
  • Als een andere partij de schade heeft veroorzaakt: verhalen van de schade op die partij.
  • Rapportage aan de klant, inclusief managementinformatie.
  • Controle op verzekeringsfraude.

En dat voor honderdduizenden schades per jaar door heel Europa.

Voldoen aan wensen van klant en wetgeving: IT-ontwikkeling

Om voor honderden klanten en duizenden partijen met schade te werken in heel Europa, is de vraag: hoe voldoe je aan de wensen en kwaliteitseisen van al die klanten? En hoe voldoe je aan lokale en Europese wetgeving? Het antwoord van Van Ameyde is de permanente ontwikkeling van flexibele SaaS (software as a service, oftewel ‘cloud’) IT-functionaliteit. De basis hiervan is ons internationale claims management platform. Bepalingen uit overeenkomsten met klanten en van toepassing zijnde regelgeving bepalen de stappen in het schadeproces, dat stuurt op uit te voeren activiteiten. Onze schadebehandelaren weten daarom altijd wat ze moeten doen voor iedere klant, en wanneer.

Omdat wij met heel privacygevoelige informatie werken, is onze eigen IT-organisatie (Zero)70 ISO 27001:2013 gecertificeerd voor het managementsysteem voor informatiebeveiliging.