BE

Run-off claims management

Beheers de schadelast en verlaag de kapitaaleisen met actief run-off claims management

Stoppen met bepaalde verzekeringen of productgroepen betekent niet het einde van uw verplichtingen. Reserves voor gemelde en nog niet gemelde schades moeten worden gewaardeerd met het oog op de kapitaaleisen van Solvency II. Bovendien moeten schades in run-off portfolios nog steeds worden behandeld. Zowel voor verzekerden als voor de verlaging van de kapitaaleisen is actief run-off claims management onmisbaar.

Waarderen van schadereserves, ook van nog niet gemelde schades, is een vak apart. En een succesfactor voor (run-off) verzekeraars. Van Ameyde verricht die waarderingen en behandelt de schades binnen run-off portefeuilles door heel Europa.

Voor u betekent dat

  • Beheersing van de schadelast
  • Behoud van kwaliteit en daarmee klanttevredenheid onder verzekerden
  • Versnelde verlaging van uitstaande reserves, waardoor kapitaal vrijkomt voor actieve business

Waardering van schadereserves en run-off claims management

Beloftes aan verzekerden waarmaken in run-off producten is lastig, want de aandacht verschuift natuurlijk naar nieuwe activiteiten. Van Ameyde neemt die aandacht voor verzekerden en hun schades over. Met onze diensten en systemen zijn hun én uw belangen veilig en zorgen wij voor blijvende klanttevredenheid. 

Neem contact op

Neem direct contact op met ons salesteam of vind eenvoudig de contactgegevens van uw lokale Van Ameyde kantoor met onze office locator.

Vind een kantoor in uw regio