BE

Rome II: toepasselijk recht in grensoverschrijdende schades

Read time: 5 minutes

In het New Law Journal van 24 februari 2017, bespreken Kelvin Farmaner van het Forum of Insurance Lawyers en partner bij Trethowans LLP, Paul Lavelle, Claims Manager bij Van Ameyde UK, en Charles Dougherty QC van 2TG de recente toepassing van Art. 4, lid 3, van Verordening (EG) nr. 864/2007 (bekend als Rome II).

In de zaak Pickard tegen Marshall e.a.; Generali France Assurances tegen Marshall e.a., waarin Generali werd vertegenwoordigd door Van Ameyde UK, werd het beroep van een Britse verzekeraar voor het Gerechtshof verworpen, zodat de oorspronkelijke uitspraak van de rechtbank in stand blijft. Voor zover bekend, is dit de eerste zaak in het Verenigd Koninkrijk waarin Art. 4, lid 3, naar hetzelfde recht verwijst als Art. 4, lid 1. Dit is interessant voor de bepaling van het toepasselijk recht in zaken met een meervoudige onrechtmatige daad (zoals een kettingbotsing van motorvoertuigen).

De zaak heeft betrekking op een ongeval in Frankrijk, waarbij een onverzekerde Franse auto twee Britten schepte, die aan de kant van de autosnelweg achter een in het VK geregistreerde auto met aanhangwagen stonden, terwijl een in Frankrijk geregistreerde sleepwagen met de aanhangwagen bezig was. Nadat de personen waren geraakt, botste de Franse auto op de aanhangwagen en duwde hij deze in de in het VK geregistreerde auto, die op zijn beurt tegen de sleepwagen werd geduwd. Eén persoon werd door de botsing naar voren gegooid, belandde bij de voertuigen vandaan en liep ernstig letsel op. De ander werd van de voorzijde van de Franse auto gegooid en kreeg de aanhangwagen op zijn been. Hij stierf ter plaatse.

De Britse slachtoffers spanden twee procedures aan in Engeland. Het ging daarbij om de volgende vragen: (i) of Frans dan wel Engels recht van toepassing was op de aansprakelijkheidskwestie; (ii) indien Frans recht van toepassing was, of het Britse voertuig en de Franse sleepwagen “betrokken” waren in de zin van de toepasselijke Franse wet, de Loi Badinter, en (iii) of de MIB aansprakelijk was op grond van de Motor Vehicles (Compulsory Insurance) (Information Centre and Compensatory Body) Regulations 2003 (de 2003 Regulations). Het Gerechtshof bepaalde dat het Franse recht toepasselijk was.

De uitspraak voorziet in een praktische benadering van complexe zaken met meerdere partijen, die worden onderworpen aan de “kennelijk nauwere band”-test.

Kelvin Farmaner
Partner Trethowans LLP

Forward thinking

Get the latest news and industry thoughts from Van Ameyde. With 75 years’ experience, you can count on our insights and knowledge to help you ensure your continuing success.  More articles

Claims management

2 min reading

A new year is fast approaching and, for 2021, Brexit will play a significant role

Lees verder >

Claims management

4 min reading

Beloftes nakomen bij schade… Mensen, bots, AI?

Lees verder >

Digitale transformatie

4 min reading

Intrasurance Technology Services & (Zero)70 samen als Van Ameyde Systems

Lees verder >