BE

EC scherpt richtlijn motorrijtuigenverzekering aan

Read time: 4 minutes

Op 24 mei 2018 heeft de Europese Commissie haar plannen bekend gemaakt voor de wijziging van de Richtlijn motorrijtuigenverzekering 2009/103/EC. Het voorstel is het resultaat van een evaluatie van twee jaar. Het plan behandelt vijf punten, waaronder insolventie van WAM-verzekeraars en onverzekerd rijden. Laten we vooral deze twee punten eens nader bekijken.

Insolventie van WAM-verzekeraars

De lidstaten hebben – conform de richtlijn – schadevergoedingsorganen opgericht. Deze organen keren uit bij ongevallen veroorzaakt door onverzekerde of onbekende (‘niet geïdentificeerde) voertuigen.

De Richtlijn voorziet echter nog niet in insolventie van WAM-verzekeraars. Sommige landen hebben zelf hierin voorzien. In andere landen wordt de schade in geval van insolventie echter niet vergoed. De EC stelt voor dat de vergoedingsorganen ook schades bij insolventie gaan vergoeden. In eerste instantie betaalt het schadevergoedingsorgaan in het land van de schadelijdende partij. Dit orgaan wordt vervolgens gecompenseerd door het orgaan in het land van de aansprakelijke partij.

Onverzekerd rijden

Onverzekerd rijden is een groeiend probleem in de EU. Volgens de Association of European Vehicle and Driver Registration Authorities Ereg, veroorzaakten onverzekerde partijen al in 2011 zo’n EUR 870m aan schade. De nationale schadevergoedingsorganen betalen de rekening. Uiteindelijk vinden verzekerden dit terug in hun premie, aangezien verzekeraars de schadevergoedingsorganen financieren.

Aangezien grenscontroles verboden zijn onder het principe van vrij verkeer, worden onverzekerde voertuigen niet aan de grens tegen gehouden. De EC wil dit probleem aan te pakken door het bestaande verbod op systematische controle van buitenlandse voertuigen op te heffen. Technologie, zoals als nummerbordherkenning, maakt zulke controles mogelijk zonder dat auto’s aangehouden hoeven te worden. Om discriminatie te voorkomen moeten zulke controles onderdeel zijn van de algemene controles van voertuigen. Ook moeten de controles voldoen aan de principes van AVG, om de privacy van binnenlandse en buitenlandse bestuurders te beschermen.

Overige wijzigingen Richtlijn motorrijtuigenverzekering

De andere voorgestelde wijzigingen betreffen harmonisatie van schadevrije jaren, die als basis dienen voor de premieberekening – zodat die door verzekerden die verhuizen naar een ander land, kunnen worden meegenomen
het gelijktrekken van de minimumdekking – om de huidige verschillen tussen de landen op te heffen
het opnemen van semi-autonome en autonome (zelfrijdende) vertuigen
De volledige tekst van het voorstel staat op de website van de Europese Commissie, evenals veelgestelde vragen.

As border checks are prohibited under the principle of free movement, uninsured vehicles are not stopped when crossing borders.

Patrick Baron

Forward thinking

Get the latest news and industry thoughts from Van Ameyde. With 75 years’ experience, you can count on our insights and knowledge to help you ensure your continuing success.  More articles

Claims management

2 min reading

A new year is fast approaching and, for 2021, Brexit will play a significant role

Lees verder >

Claims management

4 min reading

Beloftes nakomen bij schade… Mensen, bots, AI?

Lees verder >

Digitale transformatie

4 min reading

Intrasurance Technology Services & (Zero)70 samen als Van Ameyde Systems

Lees verder >